Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
34 2018 23 Aug Acordarea unui mandat special Primarului comunei Marpod, de a vota "pentru" aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea aplicarii lor cu data de 01.10.2018, in A.D.I. Apa
33 2018 23 Aug Alegerea presedintelui de sedinta
32 2018 23 Jul Aprobarea taxei de salubrizare
31 2018 23 Jul Aprobarea cumpararii de catre comuna Marpod a imobilului - teren intravilan, in cota de 200/537 din 2685 mp, inscris in CF Marpod cu nr. 100226, nr. top 278, 279, situat in satul Ilimbav nr. 90, comuna Marpod
30 2018 28 Aug Atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat a imobilului inscris in CF Marpod nr. 100716, situat in satul Ilimbav nr. 82, comuna Marpod, judetul Sibiu, proprietate publica a comunei Marpod, Fundatiei STICHTING KINDERHULP ROMENIE
28 2018 28 Jun Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico economici aferenti Proiectului investitional "Extindere, modernizare si dotare Gradinita Marpod, judetul Sibiu"
27 2018 15 Jun Initierea procedurilor in vederea cumpararii de catre comuna Marpod a imobilului - teren intravilan in cota de 200/537 din 2685 mp, inscris in CF Marpod nr. 100226, nr. top 278, 279, situat in sat Ilimbav, nr. 90, comuna Marpod
26 2018 15 Jun Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Marpod, biblioteca comunala
25 2018 15 Jun Transformarea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, in functie publica de executie de consilier, grad profesional asistent, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate
24 2018 15 Jun Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2018