Anunțuri

Anunțuri de interes public

Lista anunțuri

Nr. An Data Titlu Fișier
2021 19 Nov Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unei functii vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Asistenta sociala, medicala si Autoritate Tutelara
2021 19 Nov Rezultatul interviului din cadrul concursului organizat de ocupare a functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistenta sociala, Medicala si Autoritate Tutelara
2021 19 Nov Proces verbal nr. 3064/19.11.2021, incheiat cu ocazia sustinerii probei scrise la concursul organizat de ocupare a functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartiment Asistenta Sociala, Medicala si Autoritate Tutelara
2021 19 Nov BAREM SUBIECT VARIANTA 2 - CONCURS PROBA SCRISA 19.11.2021 pentru examenul de ocupare a functiei publice vacante de Inspector , clasa I , grad debutant , compartimentul Asistenta Sociala
2021 10 Nov Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector, clas I, grad profesional debutant
2021 27 Oct Anunt de anulare a licitatiei publice privind concesionarea terenului in suprafata de 7853 mp inscris in cartea funciara nr. 103464 Marpod
2021 19 Oct Anunt de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod, Compartiment Asistenta Sociala
2021 01 Oct Anunt de licitatie privind vanzarea prin licitație publică a imobilului constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343
2021 01 Oct Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafața de 7853 mp , situat în extravilanul localității Marpod , inscris în CF 103464 Marpod, proprietate privata a comunei Marpod
2021 27 Sep Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar