Anunțuri

Anunțuri de interes public
ANUNT DE LICITATIE concesiune teren extravilan in suprafata de 6600 mp inscris in cartea funciara nr. 101497 Marpod

ANUNT DE LICITATIE concesiune teren extravilan in suprafata de 6600 mp inscris in cartea funciara nr. 101497 Marpod

Concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafața de 6600 mp  , situat în extravilanul localității Marpod , inscris în CF 101497 Marpod,  proprietate privata a comunei Marpod pentru „Amenajare poligon de tir sportiv şi agrement „
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisa , de la sediul Primariei Comunei Marpod - Compartimentul Agricol si Cadastru  ,  localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod , cod postal 557135, judetul Sibiu , prin e-mail la adresa clmarpod@yahoo.com sau online de pe www.primariamarpod.ro in Sectiunea Consiliul Local - Hotarari C.L -  HCL nr.39/22.07.2021.