Anunțuri

Anunțuri de interes public
Achizitie directa "Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu „.

Achizitie directa "Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu „.

ACHIZITIE DIRECTA  de lucrari : " Reparatii curente Camin cultural Marpod" 

Comuna Marpod , cu sediul in localitatea Marpod, strada Dealului , nr. 327 , comuna Marpod, judetul Sibiu ,cod poştal 557135, cod fiscal 4480238, , telefon/fax: 0269583289/0269583288, in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza:“Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu „.Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca  ofertantii sa fie inregistrati in SEAP. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: clmarpod@yahoo.com  si in catalogul electronic: platforma SEAP.Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu denumirea “Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu”.Valoare estimata : 79.000 lei exclusiv TVA.Data  limita de depunere  a ofertelor in  SEAP : 11.09.2020.