Anunțuri

Anunțuri de interes public
Solicitare Comisia Europeană- Sondaj fermieri

Solicitare Comisia Europeană- Sondaj fermieri

Vă comunicăm atașat solicitarea Comisiei Europene înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu nr. 8982/11.03.2024, comunicată de către MADR prin e-mailul înregistrat cu nr. 9073/11.03.2024, referitoare la realizarea un sondaj online pentru a colecta direct opiniile fermierilor europeni.

 

Conform adresei CE Ares(2024)1786972 din 07.03.2024, Comisia Europeană a lansat, la data de 7 martie 2024, un sondaj online pentru a colecta direct opiniile fermierilor europeni cu privire la povara procedurilor și regulilor referitoare la sprijinul financiar acordat în cadrul Politicii Agricole Comune, precum și cu privire la alte reguli referitoare la sectorul agroalimentar din Uniunea Europeană. Întrebările urmăresc să colecteze punctele de vedere și opiniile fermierilor despre modul în care sunt implementate Politica Agricolă Comună și politicile asociate.

 

 

Sondajul online este disponibil în toate limbile europene accesând următorul link:

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024  și poate fi completat până la data de 8 aprilie 2024.

 

Ulterior, în luna mai/iunie 2024, răspunsurile vor fi completate și consolidate pe baza unor interviuri telefonice aprofundate cu un număr limitat de fermieri care și-au dat acordul sa fie contactați în cadrul sondajului.

 

Rezultatele sondajului și ale interviurilor vor fi utilizate pentru realizarea unei analize detaliate privind provocările pe care le întâmpină fermierii.

 

Pentru a asigura o mai bună reprezentativitate a opiniilor, Comisia Europeană își propune să obțină o participare cât mai largă a fermierilor la sondaj.