Anunțuri

Anunțuri de interes public
Informare privind proiectul ”Microbuze școlare electrice în județul Sibiu”, cod 40/Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/Investiția 10 Reforma 6/

Informare privind proiectul ”Microbuze școlare electrice în județul Sibiu”, cod 40/Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/Investiția 10 Reforma 6/

Informare privind proiectul ”Microbuze școlare electrice în județul Sibiu”, cod 40

Linia de finanţare: Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus.

Achizițiile aferente județului Sibiu vizează microbuzele electrice școlare, tip 8+1, respectiv 16+1. O distribuție echitabilă a microbuzelor electrice în județul Sibiu a fost realizată în baza criteriilor de prioritizare a distribuției microbuzelor, așa cum sunt prezentate prin ghid. Pentru județul Sibiu s-a solicitat un total de 56 de microbuze, din care tip 8+1: 41 bucăți, tip 16+1: 15 bucăți.

Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Educației

Beneficiarii microbuzelor electrice școlare tip 8+1 , câte unul per UAT, sunt Primăriile din județul Sibiu și Centrele Școlare de Educație Incluzivă din județ, reprezentate prin Consiliul Județean Sibiu, în calitate de solicitant

Valoarea totală a proiectului este de 35.904.040,44 lei, inclusiv TVA, din care:

-valoarea cheltuielilor eligibile – 30.171.462,56 lei

Perioada de implementare a proiectului este de la semnarea contractului de finanțare până la data de 31.12.2024.

În data de 22.08.2023 a fost semnat de către Președintele Consiliului Județean Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, Contractul de Finanțare nr. 11985 aferent proiectului ”Microbuze școlare electrice în județul Sibiu”. Din partea Ministerului Educației contractul de finanțare a fost semnat în data de 12.09.2023.

În vederea unei implementări optime a proiectului si în conformitate cu prevederile cererii de finanțare, fiecare primar a transmis Consiliului Județean Sibiu câte o declarație prin care s-a angajat pe de o parte să asigure amplasarea unei stații de încărcare în perioada de implementare a proiectului, iar pe de altă parte, să asigure pe o durată de minim 4 ani resursa umană, costurile de reparații, costurile de alimentare și întreținerea microbuzelor.

Fiecare UAT beneficiar al investiției a delegat dreptul de depunere a aplicației Consiliului Județean Sibiu printr-o Hotărâre a Consiliului Local, după cum urmează: COM IACOBENI, COM ALȚÂNA, COM CHIRPĂR, COM LOAMNEȘ, COM BRĂDENI, COM LASLEA, COM CÎRȚA, COM BIRGHIȘ, COM ȘEICA MARE, COM ȘURA MICĂ, COM BAZNA, COM GURA RÎULUI, COM HOGHILAG, COM CÎRȚIȘOARA, ORAȘ SĂLIȘTE, ORAȘ DUMBRĂVENI, COM PĂUCA, ORAȘ AVRIG, COM TURNU ROȘU, COM MICĂSASA, COM MERGHINDEAL, COM SLIMNIC, ORAȘ TĂLMACIU, COM RACOVIȚA, COM ȘURA MARE, COM ARPAȘU DE JOS, COM ROȘIA, COM VALEA VIILOR, COM RÎU RADULUI, COM MARPOD, COM LUDOȘ, COM ORLAT, COM SADU, COM BOIȚA, ORAȘ CISNĂDIE, ORAȘ AGNITA, COM AXENTE SEVER, COM ALMA, ORAȘ OCNA SIBIULUI

Centrele Școlare de Educație Incluzivă de la Turnu Roșu și CSEI 1 Sibiu vor beneficia de asemenea de câte un microbuz electric tip 8+1