Anunțuri

Anunțuri de interes public
Limitele ariilor naturale protejate aflate in administrarea Agentiei Nationale Pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) si datele de contact

Limitele ariilor naturale protejate aflate in administrarea Agentiei Nationale Pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) si datele de contact

Avand in vedere prevederile cuprinse in  Hotararea nr. 3/2023  privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia  , se comunica  :

- limitele ariilor naturale protejate se pot descarca de pe site-ul Ministerului Mediului , Apelor si Padurilor de la adresa : http://www.mmediu.ro/categorie/date-gis/205 si pot fi  vizualizate pe site-ul 

http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/

-ariile naturale protejate din judetul Sibiu sunt in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P)

-datele de contact ale Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) Serviciul Teritorial Sibiu sunt urmatoarele : adresa Soseaua Alba Iulia , nr.73 A, Mun Sibiu , jud. Sibiu , telefon 0371472008 , e-mail sb.ananp@ananp.gov.ro