Anunțuri

Anunțuri de interes public
PUBLICATIE DE CASATORIE nr. 216 din 16.08.2023 privind pe OBROCEA DAN-ILIE si DINA CARMEN-MARIA

PUBLICATIE DE CASATORIE nr. 216 din 16.08.2023 privind pe OBROCEA DAN-ILIE si DINA CARMEN-MARIA

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a dispune publicarea declaraţiei de căsătorie, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia ,unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz , la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.Opunerea la căsătorie s.e va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.