Anunțuri

Anunțuri de interes public
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Sectoare cadastrale: 6, 9, 12, 15, 16, 30 , 36

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Sectoare cadastrale: 6, 9, 12, 15, 16, 30 , 36

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: MARPOD

Sectoare cadastrale: 6, 9, 12, 15, 16, 30 si 36

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 6, 9, 12, 15, 16, 30 si 36 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 13.02.2023

Data de sfârșit a afișării: 14.04.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea MARPOD, Strada Principala, nr. 327.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei MARPOD.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Marpod de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/