Anunțuri

Anunțuri de interes public
ANUNT PRIVIND ACORDAREA AJUTOARULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE SEZONUL RECE 2022-2023

ANUNT PRIVIND ACORDAREA AJUTOARULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE SEZONUL RECE 2022-2023

Începând cu data de 17 octombrie 2022, Primaria Comunei Marpod informează cetăţenii că pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 2022- 2023.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023, iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.