Anunțuri

Anunțuri de interes public
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI MARPOD

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 1  recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  comuna  MARPOD
 • Un număr de 1  recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna MARPOD
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna MARPOD 

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

Cererea de înscriere în lista de candidați pentru  personal de recensământ ( anexa la prezentul anunt ) , se depune  pana la data de 18.02.2022 la sediul Primariei Comunei Marpod din localitatea Marpod, strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod, judetul Sibiu  , insotita de urmatoarele documente:  copia actului de identitate, copie dupa diploma studiilor absolvite .

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității  MARPOD şi ILIMBAV  (recenzori și coordonator la nivel de UAT) ,COMUNA MARPOD, JUDEȚUL SIBIU  
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) :  din localitatea Marpod , strada Dealului , nr.327 , comuna Marpod , judetul Sibiu – sediul Primariei Comunei Marpod.

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren  (nu este cazul );
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

Candidații pentru personalul de recensământ trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de bază/să dețină următoarelor abilităţi de bază:

Cerinţe/abilităţi de bază pentru selecție recenzor:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite (conform art. 45 alin.(2) din OUG nr. 19/2020) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
 • Disponibilitate de a desfăşura muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi și de a lucra în weekend (sâmbătă şi/sau duminică);
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare.

Cerinţe/abilităţi de bază pentru selecție coordonator UAT:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției - condiție eliminatorie;
 • Nivelul studiilor: minim studii medii absolvite - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Abilitatea de a utiliza corespunzător un terminal informatic în vederea realizării activităţilor aferente recensământului;
 • Disponibilitate de a desfăşura muncă pe teren (pentru monitorizarea și coordonarea recenzorilor/ recenzorilor-șefi);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi duminică);
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Doar candidaţii care îndeplinesc cerinţele specificate vor fi incluși în listele definitive întocmite de UAT-uri și transmise UJIR-urilor.

Modelul de contract cadru de servicii pentru RPL2021 este  prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

 CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Informatii cu privire la recensamantul populatiei 2021 (legislatie, instructiuni , cum devin recenzor , autorecenzare , instructiuni  ,hotarari ale CCRPL 2021,instrumentar si metodologii )  se regasesc pe site-ul oficial : https://www.recensamantromania.ro/