Anunțuri

Anunțuri de interes public
ANUNT ELIBERARE EXTRASE DE CARTE FUNCIARA AFERENTE SOLA/TARLA : 22,25,26,27,28,29,31,34,36,37,38,39,40,42

ANUNT ELIBERARE EXTRASE DE CARTE FUNCIARA AFERENTE SOLA/TARLA : 22,25,26,27,28,29,31,34,36,37,38,39,40,42

Primaria Comunei Marpod aduce la cunostiinta faptul ca a fost finalizata inregistrarea sistematica a imobilelor de pe raza comunei Marpod , in sistemul integrat de cadastru si carte funciara , in urmatoarele sole/tarlale : 22,25,26,27,28,29,31,34,36,37,38,39,40,42.
Incepand cu data de 14.02.2022 se vor elibera extrasele de carte funciara ,la sediul Primariei comunei Marpod , de luni pana joi , in intervalul orar 09.00-14.00.
Ridicarea acestora se va face de catre proprietar /coproprietar /imputernicit , care va prezenta actul de identitate in original precums i actul de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate , contract de vanzare cumparare , certificat de mostenitor , act donatie etc , dupa caz ) in original. 
Predarea extraselor de carte funciara catre imputernicit se va face in baza unei imputerniciri scrise si a documentului de identitate in original al proprietarului .
Eventualele erori vor fi solutionate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu , Biroul de Cadastru si Puvlicitate Imobiliara Agnita . 
Datorita numarului mare de carti funciare , va rugam sa aveti intelegere si sa respectati programul de eliberare . 
Pentru informatii suplimentare persoana de contact este Barsan Larisa Maria, telefon 0758980285.