Anunțuri

Anunțuri de interes public
Anunt de licitatie privind vanzarea prin licitație publică a imobilului constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343

Anunt de licitatie privind vanzarea prin licitație publică a imobilului constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343

Vanzarea prin licitație publică a imobilului constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisa , de la sediul Primariei Comunei Marpod , prin e-mail la adresa clmarpod@yahoo.com sau de pe site-ul oficial www.primariamarpod.ro.-sectiunea -Consiliul Local - Hotarari C.L- HCL 47/2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului constructie+teren inscris in cartea funciara 100090 Marpod nr.top 396/1,397/1 casa de piatra si teren in suprafata de 700 mp ,domeniul privat al comunei Marpod