Anunțuri

Anunțuri de interes public
<p>Delimitarea sectiilor de votare circumscriptia electorala nr.38, comuna Marpod, judetul Sibiu</p>

Delimitarea sectiilor de votare circumscriptia electorala nr.38, comuna Marpod, judetul Sibiu

<p>ACHIZITIE DIRECTA  de lucrari : " Reparatii curente Camin cultural Marpod" </p>

Comuna Marpod , cu sediul in localitatea Marpod, strada Dealului , nr. 327 , comuna Marpod, judetul Sibiu ,cod poştal 557135, cod fiscal 4480238, , telefon/fax: 0269583289/0269583288, in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza:“Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu „.Este obligatorie inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca  ofertantii sa fie inregistrati in SEAP. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: clmarpod@yahoo.com  si in catalogul electronic: platforma SEAP.Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul electronic cu denumirea “Reparatii curente Cămin Cultural Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu”.Valoare estimata : 79.000 lei exclusiv TVA.Data  limita de depunere  a ofertelor in  SEAP : 11.09.2020.

 

<p>Anunț privind depunerea cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă</p>

Începând de luni 24 august 2020 până vineri, 11 septembrie 2020, Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Marpod primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 lei / copil / an școlar, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020.

<p>Anunț de licitație - concesionare teren extravilan comuna Marpod</p>

Anunț de licitație - concesionare teren extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Marpod, în suprafață totală de 15.807 mp, format din doua parcele învecinate. Bunurile tip teren extravilan urmează a fi concesionate în vederea construirii unui Complex Agroturistic, cu respectarea prevederilor legale incidente şi a reglementărilor urbanistice aferente zonei.