Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
28 2022 24 mar Aprobarea documentatiei tehnice cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului-teren categorie de folosinta pasune in domeniul privat al Comunei Marpod situat in comune Marpod, judetul Sibiu, avand numarul cadastral 100366, in 21 corpuri funciare
27 2022 24 mar Aprobarea primei inregistrari in cartea funciara a imobiluui-teren intravilan, situat in intravilanul localitatii Marpod, Comuna Marpod, judetul Sibiu
25 2022 24 mar Constatarea incatarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier lacal al domnului Sava Adrian-Mihai si vacantarea unui loc din cadrul Consiliului Local al Comunei Marpod, Judetul Sibiu
24 2022 24 mar Constatarea incatarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier lacal al domnului Voicu Sandu-Marius si vacantarea unui loc din cadrul Consiliului Local al Comunei Marpod, Judetul Sibiu
23 2022 24 mar Constatarea incatarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier lacal al domnului Barsan Ionel si vacantarea unui loc din cadrul Consiliului Local al Comunei Marpod, Judetul Sibiu
22 2022 24 mar Alegerea presedintelui de sedinta
21 2022 17 mar Aprobarea vanzarii directe catre domnul Toader Mihai Dionisie a imobilului-teren intravilan in suprafata de 300mp proprietate privata a comunei Marpod, atribuita in folosinta gratuita pentru constuirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.
20 2022 17 mar Revocarea Hotararii Consiliului Marpod nr. 48/17.09.2021 privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7853mp, situat in extravilanul localitatii Marpod, inscris in CF 103464 Marpod, proprietate privata a comunei Marpod
19 2022 17 mar Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Marpod pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
26 2022 24 mar Aprobarea Regulamentului pentru inchirierea pajistilor disponibile pe anul 2022, aflate in Domeniul Privat al comunei Marpod