Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
14 2019 22 Feb Aprobarea modificarii prin act aditional a Contractului de administrare nr. 1346/31..01.2014 incheiat intre Regia Nationala a Padurilor- Romsilva prin Directia Silvica Sibiu-Ocolul Silvic Agnita si comuna Marpod, judetul Sibiu
13 2019 22 Feb Aprobarea actualizarii devizukui general pentru obiectul de investitii "Modernizare strazi comuna Marpod, judetul Sibiu"
12 2019 22 Feb Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Elijah Initiativa Sociala Ruth Zenker" ca furnizor de servicii sociale
11 2019 22 Feb Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat pe anul 201, a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 intocmit de catre administratorul fondului forestier proprietate publica a comunei Marpod, Ocolul Silvic Agnita
10 2019 22 Feb Privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2018
9 2019 22 Feb Privind alegerea presedintelui de sedinta
6 2019 16 Jan Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Elijah Initiativa Sociala Ruth Zenker" ca furnizor de servicii sociale
5 2019 16 Jan Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Marpod, biblioteca comunala
4 2019 16 Jan Aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubriare si a tarifului pentru servicii de salubrizare pe anul 2019
3 2019 07 Jan Aprobarea Planului de actiuni pe anul 2019 care vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat