Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
29 2019 30 May Aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO SIBIU" precum si aprobarea Statului actualizat al Asociatiei
28 2019 30 May Aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Marpod
26 2019 30 May Privind alegerea presedintelui de sedinta
24 2019 25 Apr Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019
22 2019 16 Apr Mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de des
21 2019 16 Apr Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare trotuare comuna Marpod, judetul Sibiu"
20 2019 16 Apr Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Marpod, comuna Marpod, judetul Sibiu"
17 2019 06 Mar Aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica de pe raza teritoriala a comunei Marpod, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2019-2020
16 2019 06 Mar Avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie
15 2019 22 Feb Modificarea inventarului domeniului public al comunei Marpod insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 20/2001