Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
35 2022 06 mai Mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu si sa voteze pentru aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L.
34 2022 11 apr Aprobarea radierii dreptului de administare notat in CF 100859 Marpod nr. top 440,441 in favoarea Consiliului Local Marpod asupra imobilelor casa de lemn, curte si gradina
33 2022 11 apr Anexa 3 la HCL 33/2022
33 2022 11 apr Anexa 2 la HCL 33/2022
33 2022 11 apr Anexa 1 la HCL 33/2022
33 2022 11 apr Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 6 loturi de teren extravilan, categoria de folosinta pasune, in suprafata totala de 4140060 mp, proprietate privata a comunei Marpod, inscrise in cartea funciara, situate pe raza administrativ-teritoriala
32 2022 11 apr Constituirea dreptului de superficie cu titlui gratuit asupra cotei de 429 mp din total suprafata de 489 mp teren intravilan inscris in CF Marpod 103427, nr. top 442 situat in sat Marpod, str. Dealului, comuna Marpod, judetul SIbiu, domeniul privat
31 2022 11 apr Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023
30 2022 11 apr Aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica de pe raza teritoriala a comunei Mrpod, Judetul Sibiu, pentru anul scolar 2022-2023
29 2022 11 apr Modificarea si completarea HCL nr.41 din 30.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate