Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
45 2022 02 iun Alegerea Viceprimarului comunei Marpod, judetul Sibiu
44 2022 02 iun Aprobarea vanzarii directe catre domnul Sinai Iosif a imobilului-teren intravilan in suprafata de 500 mp proprietate privata a comunei Marpod, atribuit in folosinta gratuita pentru construirea locuintei proprietate persoanala conform Legii nr. 15/2003
43 2022 02 iun Aprobarea vanzarii directe catre domnul Sinai Gavril a imobilului- teren intravilan in suprafata de 500 mp proprietate privata a comunei Marpod, atribuit in folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2013
42 2022 02 iun Alegerea presedintelui de sedinta
41 2022 23 mai Eliberarea din functie a viceprimarului comunei Marpod, judetul Sibiu
40 2022 23 mai Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Marpod pe Trim II, anul 2022
39 2022 06 mai Aprobarea primei inregistrari in cartea funciara a imobilelor-terenuri, categorie de folosinta padure, arabil, faneata situate in extravilanul Comunei Marpod, judetul Sibiu
38 2022 06 mai Modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Marpod
37 2022 06 mai Modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Marpod nr. 48/15.12.2020 privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod incapand cu 01.01.2021
36 2022 06 mai Acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari in vederea exercitarii votului