Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
46 2019 19 Nov Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Marpod pe anul 2019, trimestrul IV
45 2019 08 Oct Prelungirea prin Act Aditional a duratei contractului de inchiriere cu nr. 2420/30.10.2018 incheiat intre comuna Marpod, judetul Sibiu si ECHOMED CODREANU SRL-D
42 2019 08 Oct Incetarea de drept a mandatului de consilier local al numitului Cojocarel Nicolae si vacantarea unui mandat de consilier local
37 2020 19 Sep Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Marpod
36 2019 19 Sep Mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea modificarii tarifului solicitat de operatorul de colectare si transport
35 2019 19 Sep Insusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Marpod
33 2019 16 Jul Atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat a imobilului inscris in CF Marpod nr. 100716, nr. top 262,263, situat in satul Ilimbav, nr. 82, comuna Marpod, judetul Sibiu, proprietate piublica a comunei Marpod, Fundatiei STICHTING KINDERHULP
33 2019 16 Jul Atribuirea in folosinta gratuita prin contract de comodat a imobilului inscris in CF Marpod nr. 100716, nr. top 262,263, situat in satul Ilimbav, nr. 82, comuna Marpod, judetul Sibiu, proprietate piublica a comunei Marpod, Fundatiei STICHTING KINDERHULP
31 2019 20 Jun Modificarea art. unic din Hotararea Consiliului Local Marpod nr. 39/2016 privind constituirea Consiliului Local Marpod
30 2019 20 Jun Validarea mandatului de consilier local a domnului Popa Ioan