Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
12 2018 16 feb Aprobarea racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice a locuințelor care aparțin persoanelor care reprezintă cazuri sociale
11 2018 16 feb Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Marpod
10 2018 16 feb Aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marpod, biblioteca comunala
9 2018 16 feb Aprobarea planului de actiuni pe 2018 care vor fi efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
8 2018 16 feb Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli realizat pe anul 2017, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 întocmit de administratorul fondului forestier al comunei Marpod
7 2018 16 feb Utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017
6 2018 16 feb Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2017
5 2018 16 feb Aprobarea bugetului comunei Marpod pe anul 2018
4 2018 16 feb Alegerea presedintelui de sedinta
3 2018 03 ian Mandatarea primarului comunei Marpod să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de SC TRACON SRL