Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
32 2020 21 Aug Documentatie de atribuire a contractului de concesiune prin licitatie a terenului proprietate privata a comunei Marpod in suprafata totala de 15807 mp
32 2020 21 Aug Caiet de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a comunei Marpod in suprafata totala de 15807 mp
32 2020 21 Aug HCL nr.32 din 2020 privind aprobarea studiului de oportunitate ,concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a comunei Marpod, in suprafata totala de 15.807 mp situat in extravilanul localitatii Marpod
16 2020 27 Mar Scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar
15 2020 27 Mar Stabilirea suprafețelor de pășunat comunal disponibile în vederea începerii procedurilor de închiriere prin atribuire directă
14 2020 27 Mar Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul protecției civile al comunei Marpod
1 2020 18 Mar Aprobarea unor masuri de combatere a noului Coronavirus
13 2020 17 Feb Aprobarea Planului de actiunisi de lucrari de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
12 2020 17 Feb Mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 5
11 2020 17 Feb Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Cornelia si Bobu" ca furnizor de servicii sociale