Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
6 2022 06 Jan Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
5 2022 06 Jan Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Elijah Initiativa Sociala Ruth Zenkert" ca furnizor de servicii sociale
4 2022 06 Jan Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Cornelia si Bobu" ca furnizor de servicii sociale
3 2022 06 Jan Mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu si sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare
2 2022 06 Jan Utilizarea excedentului bugetului local in anul 2022
1 2022 06 Jan Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
78 2021 22 Dec Aprobarea sustinerii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa canal Marpod-Nocrich"
77 2021 22 Dec Aprobarea documentatiei Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Statii de incarcare pentru vehicule electrice in Comuna Marpod"
76 2021 22 Dec Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Marpod pe anul 2021, trim IV
75 2021 13 Dec Modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Marpod nr. 48/15.12.2020 aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Marpod incepand cu 01.01.2021