Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
43 2018 22 Oct Inchirierea prin licitatie publica deschisa a unui spatiu in suprafata de 66,07 mp din imobilul inscris in CF 100729- C1-U1, nr. top 2/I, apart. nr. 1, situat in Marpod nr. 354 pentru desfasurarea de activitati comerciale
42 2018 22 Oct Inchirierea directa a unui spatiu in suprafata de 81 mp din imobilul inscris in CF Marpod nr. 100090, proprietate privata a Comunei Marpod, firmei ECHOMED CODREANU-SRL-D , Cabinet medical
41 2018 22 Oct Reziierea contractului de inchiriere nr. 3257/19.12.2017 incheiat intre comuna Marpod si Cabinet Medical Medicina de Familie si Medicina Muncii
38 2018 27 Sep Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in devizul general, dupa incheierea procedurii de achizitie pentru executia obiectivului de investitii " Modernizare strazi comuna Marpod, jud. Sibiu"
37 2018 27 Sep Aprobaarea rectificarii bugetului local al comunei Marpod, anul 2018, trim. IV
36 2018 27 Sep Aprobarea Nomenclatorului stradal comuna Marpod, jud. Sibiu
35 2018 23 Aug Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Marpod, de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. Apa Tarnavei Mari, completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare prin act aditional
34 2018 23 Aug Acordarea unui mandat special Primarului comunei Marpod, de a vota "pentru" aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea aplicarii lor cu data de 01.10.2018, in A.D.I. Apa
33 2018 23 Aug Alegerea presedintelui de sedinta
32 2018 23 Jul Aprobarea taxei de salubrizare