Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
64 2023 24 oct privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Marpod nr. 45/2023
63 2023 24 oct privind mandatarea primarului comunei Marpod ca reprezentant al comunei Marpod in AGA ADI “ECO”Sibiu sa voteze aprobarea modificarii tarifului pentru activitatea de operare a statiilor sortare si compostare a op.SC SOMA SRL
62 2023 24 oct privind modificarea si completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Marpod nr.53/2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgentă in cazurile de violentă domestică
61 2023 24 oct privind utilizarea excedentului bugetului local in anul 2023
60 2023 24 oct privind rectificarea bugetului local al Comunei Marpod pe TRIM IV anul 2023
59 2023 24 oct privind mandatarea primarului Comunei Marpod ca reprezentant al Comunei Marpod în ADI “ECO” Sibiu să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale, voluminoase și periculoase a S.C.SOMAS.R.L
58 2023 24 oct privind aprobarea asigurării veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile de la bugetul local al Comunei Marpod în cadrul Proiectului de investiții -DOTAREA COMPARTIMENTULUI PARCURI și ZONE VERZI AL COMUNEI MARPOD CU ECHIPAMENTE și UTILAJE
57 2023 14 sep privind desemnarea persoanelor care sa reprezinte Consiliul Local Marpod in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Lucian Bologa” si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale “Lucian Bologa”
56 2023 14 sep privind aprobarea demararii procedurilor in vederea cumpararii prin negociere directa de catre Comuna Marpod a imobilului situat in localitatea Marpod , strada Principala , inscris in CF 100074 Marpod , top 1/2 , in suprafata totala de 1980 mp
55 2023 14 sep Privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”