Bun venit în Marpod

Esența satului românesc

O oază de liniște

În inima Transilvaniei, un loc de poveste

Biserica fortificată

700 de ani de istorie

/

Hotărâri ale Consiliului Local Marpod

Nr. An Data Titlu Fișier
13 2024 09 feb privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de amenajare a teritoriului si urbanism in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Cibinium”,
12 2024 09 feb privind aprobarea "Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2024" prevăzut de Legea nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare
11 2024 09 feb privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2023 , a decontului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 întocmit de către OS AGNITA
10 2024 09 feb privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2023
9 2024 09 feb privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2024
8 2024 09 feb privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Marpod , județul Sibiu , pe anul 2024
7 2024 17 ian privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a contribuabilului "Asociatia Cornelia si Bobu " ca furnizor de servicii sociale
6 2024 17 ian privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Marpod
05 2024 05 ian privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica de pe raza teritoriala a comunei Marpod ,judetul Sibiu pentru anul scolar 2024-2025
4 2024 05 ian privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate ,a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a contractului de delegareprin concesiune a gestiunii activitatilor de sortare deseuri municipale reciclabile si [..]