Anunțuri

Anunțuri de interes public
Proces verbal de anulare licitatie publica din data de 14.09.2021 privind vanzare imobil constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod ,  strada Principala , nr. 343

Proces verbal de anulare licitatie publica din data de 14.09.2021 privind vanzare imobil constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343

Avand in vedere faptul ca in urma anuntului de licitatie nr. 1954/17.08.2021, a fost depusa o singura oferta la sediul Primariei Comunei Marpod - Registratura ,  localitatea Marpod, strada Dealului , nr.327 ,cod postal 557135,  comuna Marpod, judetul Sibiu , Romania,  inregistrata cu nr. 2183/13.09.2021 ora 10.00, Comisia de Evaluare numită prin Dispozitia  nr. 63/31.08.2021 a Primarului Comunei Marpod , dl.Dotcos Sebastian Toader  a hotarat anularea procedurii de licitatie publica privind vanzarea prin licitație publică a imobilului constructie + teren inscris în cartea funciara 100090 Marpod , situat în localitatea Marpod , strada Principala , nr. 343 , tinand cont de prevederile Documentatiei de atribuire  , ale art. 336, alin (18) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 , care prevede faptul ca in cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1) - (13) ale art.336 din OUG 57/2019.